පිරිමින්ට ඔසප් වුණොත් – ග්ලෝරියා ස්ටයිනම්

සුදු හමෙන් වෙන එක ම දේ වැඩි වැඩියෙන් පාරජම්බුල කිරණවලට නිරාවරණය වෙන එකයි, හම රැළිවැටෙන එකයි විතරක් වුණත්, ලෝකේ සුදු මිනිස්සු සුළුතරයක් සුදු හම මාරයි කියල හිතවන්න සියවස් ගාණක් පුරාවට අපට ලණු ගිල්ලලයි තියෙන්නේ. ශිෂ්ණය වගේ ආරක්ෂාවක් නැති ශරීර අවයවයක් තියෙන හින්දා පිරිමි වැඩියෙන් අනතුරුවලට ලක්වෙන්න තියෙන අවදානම වැඩියි කියලා කියන්න පුළුවන් වුණත්, දරුවන් වදන්න […]

එංගලන්තය 1819 දී

මහලු, උමතු, අන්ධ, ගර්හිත, මියැදෙන රජෙක්;කුමාරයින්, මොට වරිගයක කුණු රොඩු,පොදුජන පරිභවය මැදින් ගලා බසින,බොර දිය අගලකින් ගත් මඩ;එල්ලී සිටී උන්ගේ දුබල දේශයේ, කූඩැල්ලන් විලසගැලවී වැටෙන තුරු, ලෙයින් අන්ධව, නොලැබ කිසි පහරක්.ජනතාවක් හාමතේ ලක්වූහ පිහිපහරට, අස්නොවැද්දූ පොළොවක;හමුදාවක් වීය දෙමුවහත් කඩුවක් බලයේ සිටින උන් හටනිදහස වනසමින්, ගොදුරු ඩැහැ ගනිමින්;රන්වන් රත් පැහැති නීති, කුපිත කරවන, නසන වනසන;ආගම ජේසුගෙන් […]